Teenused

Vaata milliste teenustega saame sulle abiks olla

Metsakinnistute ost

Ostame metsakinnistuid igas Eesti maakonnas. Kui teil puudub soov oma metsaga ise aktiivselt tegeleda ning lisainvesteeringuid teha, siis on mõistlik kaaluda metsa müüki. TM Energy kindlustab, et teie metsal oleks jätkusuutlik tulevik ka pärast müüki.

Raieõiguse ost

Kui te ei soovi oma kinnistut müüa, kuid siiski tahaksite oma metsast mingi osa rahaks realiseerida, siis on just raieõiguse võõrandamine teie jaoks õige valik.

Me aitame teid metsa hindamise ja raieplaani koostamisega ning tagame raietööde kvaliteetse teostamise.

Põllumaade ost

Põllumaade harimine omal käel ei ole kõikidel võimalik, maa rentimine ei too tavaliselt aga oodatud sissetulekut.
Sellisel juhul on parim lahendus põllumaa müük. Meie teame oma aastatepikkuse kogemuse põhjal, millistes piirkondades on ostuhuvi kõrgem ja seega hind kõrgem.
Ostame igas seisukorras põllumaid, ka neid, mis vajavad taastamist, et need uuesti põllumajanduslikku kasutusse võtta.